Om Amerikabrev.nu

Ett litet Amerikamanifest


Vi vill berätta det du inte läser och hör om USA.

Vi är ett antal medborgare som har tröttnat på den enögda bilden av USA i svensk media, vilken senast manifesterats i debatten efter de fruktansvärda terrorattackerna den 11 september.

Det finns i USA, liksom i alla andra länder i världen, mycket som inte är bra. Men det finns också mycket som är väldigt bra. Tyvärr är den allmänna bilden av USA i Sverige fokuserad på det förra. Såväl debattörer som vanliga journalister verkar vara fångade i en problemformulering som ser USA som ett ondskefullt eller i alla fall hänsynslöst land, ett slags socialt skräcklandskap, som dessutom alltid vill agera världspolis för att gynna sina egna ekonomiska intressen. Denna bild har ytterst ett enda syfte: att lyfta fram Sverige – den svenska varianten av välfärdsstat och den svenska utrikespolitiken – som ett mönsterland vars exempel alla andra borde följa.

Men världen är betydligt större än Sverige. Och det är en insikt som aldrig bara får stanna vid att ambitionen att ge en procent av bruttonationalinkomsten i bistånd till tredje världen. Nej, denna insikt måste också leda oss till att öppet och nyfiket söka fakta och information om hur andra demokratier valt att lösa problem som i allra högsta grad berör oss: Hur bidra till att det demokratiska och öppna samhället kan få leva och växa i fred? Hur motverka påtvingad segregation, social misär och utanförskap?

USA är världens största och mäktigaste demokrati, byggd på den europeiska liberala upplysningsfilosofi som aldrig fick spira fritt på vår sida av Atlanten p g a repressiva monarker och snäva klassintressen hos de styrande eliterna. USA har räddat Europa från först nazistisk och därefter kommunistisk aggression. Den amerikanska drömmen är levande inte bara inom USA utan för miljoner och åter miljoner människor runt om i världen som inget hellre skulle vilja än att få en chans att förverkliga sig och sina drömmar i detta land. Den amerikanska kulturen och livsstilen är fortfarande den mest expansiva i världen. Och USA fungerar som hela världens ekonomiska motor.

Syftet med amerikabrev.nu är att berätta sådant om detta viktiga land som du kanske inte läser och hör talas om i svensk media och svensk debatt. Framförallt vill vi fokusera på två saker:

  • Den socialpolitiska revolution som nu pågår främst i USA:s större städer, genom att enskilda människor löser problem med förfallna bostadsområden, bidragsberoende och kriminalitet, i aktiv samverkan med stat och marknad, men på egna initiativ utan att någon kommit uppifrån och talat om för dem hur det ska vara;
  • Den amerikanska utrikes- och säkerhetspolitiken som den yttersta garanten för frihet, demokrati och öppenhet.

Här kan du hitta fakta och information, bl a i form av intressanta länkar.

Med oregelbundna mellanrum kommer någon initierad person i vårt nätverk att skriva ett Amerikabrev som behandlar en nyhet du kanske inte kände till eller en reflektion över något aktuellt som inte fått utrymme i media. Vill du prenumerera på våra Nya Amerikabrev kan du anmäla dig här.

Vi ska också besvara dina frågor om USA. Är det något du undrar över kan du maila din fråga här, så lägger vi ut den och svaret på särskild plats här på sajten.

Välkommen!

Thomas Idergard
thomas.idergard@amerikabrev.nu
Medlem i nätverket Amerikabrev.nu
 

 

 


Vill du tipsa en vän om amerikabrev.nu? Fyll då i dennes emailadress här: